КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В брой 51 от 28.06.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Измененията в Наредбата касаят изискванията за попълване на очетните книги за дейности с отпадъци, редът за подаване на годишни отчети за дейности с отпадъци и някои изисквания по отношение на лицата, чиято дейност е свързана със съхранение на отпадъци, съдържащи живак. Променени са и образците на част от годишните отчети за дейности с отпадъци.

Ние от "Бетула Еко Консулт" ЕООД предлагаме пълно и компетентно съдействие на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци или лицата, извършващи дейности с отпадъци за водене на необходимата отчетност (попълване на отчетни книги за отпадъци съобразно специфичната дейност), в тч. и изготвяне на годишните отчети за дейности с отпадъци.
За бързо и коректно попълване на отчетните книги и годишните отчети за отпадъци не се колебайте да се свържете с нас!

Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден