КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

 От началото на 2021 г. подаването на годишни отчети за генерирани количества отпадъци за отчетната 2020 г. към ИАОС става само по електронен път чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности с отпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Със заповед на министъра на околната среда и водите срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. е удължен до 01.07.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще може да се въвежда в НИСО до 31.07.2021 г.

Чрез НИСО се подават също заявления за издаване на разрешително за дейности с отпадъци, издаване на регистрационен документ, регистрация на търговци и брокери на отпадъци, утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците и др.

Всички лица, които ще извършват дейности в НИСО, трябва задължително да имат регистрация в системата, което се осъществява с валиден КЕП.

За неводене на отчетност за отпадъците в НИСО или представяне на информация с невярно съдържание, задължените лица подлежат на административно наказание съгласно Закона за управление на отпадъците.

„Бетула Еко Консулт“ ЕООД предоставя следните услуги, извършвани от името на задължените лица чрез НИСО:

  1. Изработка и подаване, чрез НИСО за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци.
  2. Изготвяне на документи и подаване, чрез НИСО на заявления за издаване на разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци, в т.ч. и за търговци и брокери на отпадъци.
  3. Водене на отчетност чрез НИСО – попълване на отчетни книги и изготвяне и подаване на годишни отчети за отпадъци.

 


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден