КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отчетите се изготвят в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Санкцията за неподадени отчети е в размер от 2000 до 6000 лв.

За бързо и коректно изготвяне на необходимите отчети по Закона за управление на отпадъците съобразно Вашата дейност, може да се свържете с нас! Ще подготвим Вашата отчетна документация в законоустановения срок.


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден